Robert van Vugt

Robert van Vugt, belastingadviseur
Mijn werkzaamheden richten zich op de fiscale advisering, ondersteuning van de MKB-ondernemer en diens onderneming in de meest brede zin, advisering keuze rechtsvorm onderneming, begeleiding oprichting vennootschappen, uitvoeren herstructureringen, financiële planning alsmede de fiscale advisering en begeleiding van accountants- en administratiekantoren. Vanuit mijn vakgebied streef ik naar praktische en doelgerichte advisering voor de cliënt. Het belang van de cliënt staat daarbij voorop. 
 
Naast de generale fiscale advisering heb ik  specifieke expertise en ervaring opgebouwd met betrekking tot de heffing van omzetbelasting (nationale en Europese regelgeving) en overdrachtsbelasting en in het bijzonder advisering ten aanzien van onroerend goed transacties.  Wie zijn we?

Carfon_151024__RVN1937_bewerkt.jpg Fons van Gils
Tel. 06-53790616
fons@carfon.nl


Lees meer
 
Carfon_151024__RVN1928_bewerkt.jpg Thijs Vullinghs
thijs@carfon.nl

Lees meer
 
Carfon_151024__RVN1948.jpg Robert van Vugt


Lees meer
 

Contact

Carfon Belastingadviseurs
Oranje Nassaulaan 13a
6026 BW Maarheeze
T. +31 495 595291
F. +31 495 588291

Wij ontvangen enkel bezoek volgens afspraak; neem gerust contact met ons op. De Carfon Groep is een dienst-verlenend bedrijf, wat 24/7 bereikbaar is.